زاویه عریض و کارکرد WDR در دوربین مداربسته

زاویه عریض  و کارکرد WDR در دوربین مداربسته: در دوربین‌ مدار بسته برای ارائه  نمودن تصویر برداری از موقعیت نورانی کارکرد WDR در دوربین مداربسته متغییر است . از پردازشگرهای پیشرفته دیجیتالی به منظور انجام این کار استفاده میگردد. به این معنا که دو عکس درنوردهی های متفاوت  ازموضوع مود نظر گرفته خواهد شد و بعد از آن به یک تصویر  واحد  با ترکیب نمودن آنها خواهیم رسید . برای موقعیت های نوری شدید WDR در دوربین مداربسته مناسب هستند می باشد.  مانند  درگاه ، پنجره ها یا مقابل چراغ های جلوی اتومبیل و  می توانیم بگوییم  مناسب برای تصویربرداری شرایط متفاوت نوری که به دنبال یک منطقه به قدر کافی روشن ، یک منطقه تاریک تر قرار گرفته می شود .

WDR در دوربین مداربسته

WDR در دوربین مداربسته

WDR در دوربین مداربسته

زاویه عریض  و کارکرد WDR در دوربین مداربسته

نسبت به دوربین مداربسته دیگر پوشش دهی دوربین مدار بسته های زاویه باز دارای استاندارد بیشتری میباشد و برای کاربر این امکان را حاصل می کند که بیش از یک دوربین مداربسته  برای پوشش مناطقی نیاز است ازتعداد کمتری استفاده گردد . عموما در حیاط  ها یا  اتاق های کوچک و داخل وسایل نقلیه از  دوربین مداربسته های زاویه باز استفاده می گردد .

شرکت داده پردازان پارسوا