لوکس چیست؟(میزان حساسیت نوری دوربین مداربسته) ارسال دیدگاه

لوکس چیست؟(میزان حساسیت نوری دوربین مداربسته): در اکثر صحنه های طبیعی که به واسطه دوربین‌ مدار بسته گرفته می شوند موقعیت هایی پیدا می گردد که بصورت همزمان نقاط تاریک و روشن همراه باهم وجود دارد و در محدوده های متفاوت گرفته شده توسط دوربین مداربسته شدت روشنایی متفاوت می باشد. در اینصورت با اندازه گیری نمودن میزان شدت روشنایی در یک محدوه صحنه دوربین مداربسته نمی توانیم درمورد شدت روشنایی کل صحنه دوربین مدار بسته نظر بدهیم.

میزان حساسیت نوری دوربین مداربسته

لوکس چیست؟

پس برای اینکه بتوان میزان دقیق روشنایی صحنه دوربین مداربسته را محاسبه کنیم از وسیله لوکس متر استفاده می شود که وسیله ای برای خواندن میزان حساسیت نوری دوربین مداربسته ، شدت روشنایی ، لوکس صحنه در همه بخشهای آن اندازه گیری میشود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم دستگاه لوکس متر توانایی اندازه گرفتن نور بازتابشی از جسم ها را ندارد.

به عنوان نمونه دریک صحنه که توسط دوربین مداربسته گرفته شده است زمانیکه یک جسم کدر و یک جسم رنگ روشن درکنار هم قرار گرفته باشند ، شدت روشنایی اندازه گیری شده ازسطح جسم روشن و جسم کدر با اندازه گیری شدت روشنایی به واسطه لوکس متر به صورت مساوی بدست خواهد آمد این درحالی می باشد که میزان انعکاس نور ازسطح کدر کمتر از روشن می باشد . این امکان نیز وجود دارد که اگر عامل انعکاس نور تاثیر بگذارد ، میزان نوری که به واسطه دوربین مداربسته دریافت خواهد شد ازمیزان اندازه گیری شده با لوکس متر کمتر و یا بیشتر باشد.

شرکت داده پردازان پارسوا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *