مادون قرمز و صرفه جویی در پهنای باند دوربین مداربسته

مادون قرمز و صرفه جویی در پهنای باند دوربین مداربسته

مادون قرمز و صرفه جویی در پهنای باند دوربین مداربسته: دوربین مداربسته باید در زمان نور کم میزان بهره خود را برای تصویر خروجی خود بالا ببرد ، در واقع این کنترل بهره موجب می شود که نویز دیجیتال ایجاد گردد که کد کردن را دچار مشکل میسازد و عموما باعث می شود پهنای باند مصرفی بالا رود.
میزان نور مفید را مادون قرمز مثل نور مرئی برای دوربین مداربسته را افزایش می دهد اگر میزان نور ۴ بیشتر شود  به کنترل کمتری نیاز پیدا می کند و می توانیم بگوییم در نتیجه باعث کم شدن میزان پهنای باند مصرفی می شود  .

مادون قرمز و صرفه جویی در پهنای باند دوربین مداربسته

دو محدودیت دراین مابین وجود دارد:

-‌ باید بوسیله تابشهای مادون قرمز همه ی صحنه پوشش دهی گردد . درصورتی که  برخی نقاط تاریک بماند  ، برای روشن شدن آن منطقه کنترل بهره افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین به پهنای باند بالایی نیاز پیدا خواهد کرد .
– برای کاهش دادن باند درنور کم میتوان ازدوربینهای cap to VBR  و یا  CBR استفاده کنیم . کمتر تاثیری بر روی کیفیت تصاویر دوربین مداربسته بیت ریت نخواهد گذاشت ، برای کد کردن نویز جزئیات تاثیر گذاری را ارائه نخواهند داد زیرا به دلیل پرشهایی که درپهنای باند ایجاد میشوند.

شرکت داده پردازان پارسوا

یک دیدگاه