باز گرداندن پسورد دستگاه feeler ارسال دیدگاه

باز گرداندن پسورد دستگاه feeler

فراموش کردن پسورد دستگاه DVR، يكي از مواردي استک که اکثر کاربران با آن مواجه هستند. شما مي توانيد نسبت به بازگرداندن پسورد دستگاه feeler با استفاده از روش توضیح داده شده در زیر كه بر روي دستگاه هاي Feeler نیز تست شده است، اقدام نمایید و هزينه هاي اضافي مبني بر بازگرداندن پسورد دستگاه feeler را متحمل نشويد.

روش كار:

– روش اول :

 
وارد هیچ بخشی در ابتدای کار نشوید، ابتدا بالای 5 ثانیه کلید Esc را برای پسورد دستگاه feeler نگه دارید سپس کلید Stop را بالای 5 ثانیه نگه داشته و به مدت 3 ثانیه این دو عمل را با هم انجام دهید.
رمز به هنگام شنیدن صدای بیپ، به حالت تنظیمات کارخانه باز می گردد. کاربر اولیه admin strong> و رمز خالی می باشد.

– روش دوم :

وارد هیچ بخشی در ابتدای کار نشوید، ابتدا بالای 5 ثانیه کلید SLOW را نگه دارید سپس کلید FAST را بالای 5 ثانیه نگه داشته و به مدت 3 ثانیه این دو عمل را برای پسورد دستگاه feeler با هم انجام دهید.
رمز به هنگام شنیدن صدای بیپ، به حالت تنظیمات کارخانه باز می گردد. کاربر اولیه admin و رمز خالی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *